Specialopgaver er et af vores specialer

Dreier & Co. udfører en lang række specialopgaver for både privatkunder, offentlige kunder og erhvervskunder.

Det er opgaver, hvor der ikke bare er brug for murerarbejde, tømrerarbejde, kloak eller entreprenørarbejde - der skal ofte særligt materiel, udstyr og kompetence til.

Vi udfører for eksempel:

· Arbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger, hvor der er brug for særlig viden og erfarne håndværkere

· Renoverings- og restaureringsopgaver

· Opgaver, hvor der skal tages hensyn til særlige sikkerheds- og miljøregler

Kontakt os for en dialog om en konkret specialopgave. For eksempel når der skal bygges under særlige betingelser, løftes tungt, arbejdes med særlige materialer og teknikker – eller hvis opgaven på anden måde kræver særlige kompetencer.